The Cortico-Hypothalamic Period

Camp Grenada

Stege eller byggställning?

Jag arbetar på ett företag där vi säljer och hyr ut byggnadsställningar. Det är ett riktigt trevligt jobb måste jag säga. Det är väldigt populärt med sådana ställningar nu för tiden eftersom att det hela tiden byggs nya saker. Man behöver ju ställningar för att ta sig upp på höga höjder vid byggen. Det kan bli väldigt svårt att använda sig av en stege hela tiden. Sen så är ställningarna ett mycket säkrare alternativ också. En stege skulle vara väldigt ostadig och svår att bygga ifrån. Så en ställning är ett bättre alternativ.